Η υπηρεσία www.web-trans.idx.gr λειτουργεί στα ακόλουθα γλωσσικά ζεύγη:

Αγγλικά προς/από Ελληνικά
Αγγλικά προς/από Γαλλικά
Αγγλικά προς/από Γερμανικά
Αγγλικά προς/από Ισπανικά
Αγγλικά προς/από Ιταλικά
Αγγλικά προς/από Πορτογαλικά
Γαλλικά προς/από Ελληνικά
Γαλλικά προς/από Γερμανικά
Γαλλικά προς/από Ισπανικά
Γαλλικά προς/από Ολλανδικά

Εισαγωγή ιστοσελίδας για επεξεργασία και μετάφραση:
Το site αυτό σας δίνει την δυνατότητα να δείτε μεταφρασμένη κάποια ιστοσελίδα (web site) απο αλλη γλώσσα στην γλώσσα που επιθυμείτε

Στο πεδίο εισαγωγής κειμένου, γράφετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας προς επεξεργασία.
Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε την διεύθυνση από άλλη πηγή και να την επικολλήσετε (copy & paste) στο πεδίο εισαγωγής. Επιλέξτε το επιθυμητό γλωσσικό ζεύγος. Πατήστε το κουμπί «Επεξεργασία» για να δείτε το αποτέλεσμα.
Η διεύθυνση της ιστοσελίδας πρέπει να είναι γραμμένη με την μορφή http://www.web-site.com